قالب وبلاگ
بابا جون تاریخ
تاربخ ایران و جهان 

پايان دنيا در سال 2012 ؟!

سلام عرض شد
ظاهرا، دنيا در 21 دسامبر سال 2012 به پايان مي رسد! بله، درست متوجه شديد! يا حداقل بخش بزرگي از نوع بشري نابود خواهند شد! ديگر براي شغل آينده ي خود برنامه ريزي نکنيد! بدنبال خريد خانه نباشيد، و در عوض، چند سال آخر زندگي تان را هرآنطور که مي خواهيد بگذرانيد. اکنون شما 3 سال فرصت داريد که از زندگي لذت ببريد... قبل از پايان دنيا!

خُب اين سخنان عجيب و غريب چيست؟ تا بحال ما از اين پيش گويي ها زياد شنيده ايم، ولي هنوز اينجاييم و سياره مان هنوز سرجايش است. چرا اين سال 2012 اينقدر مهم شده است؟ اين اخبار در تمام دنيا در حال پخش شدن است. (مثلا فيلم 2012 که دو هفته پيش در سرتاسر جهان اکران شده و حسابي هم سروصدا کرده و در شماره قبلي روزانه (1026) اين فيلم را براي دانلود قرار داده بودم.)
طبق پيش بيني قوم مايا سال 2012 پايان دنياست و تا سه سال ديگر دنيا نابود خواهد شد.
واقعيت اين است که تقويم مايا در سال 2012 به پايان مي رسد، به همين دليل ماياها به دنبال هر دليل مذهبي، علمي، اخترگويانه و تاريخي مي گردند تا بيابند که چرا اين تقويم مي گويد که جهان رو به پايان است. رسالت مايايي کسب قدرتي است که بتواند مردم را در تمام جوامع نگران کند.
متآسفانه من براي تمامي معتقدين به اين تقويم خبرهاي بدي دارم! هيچ رستاخيز عظيمي در 2012 روي نخواهد داد، ولي چرا؟
 

vتقويم مايايي
تقويم مايا چيست؟ اين تقويم توسط تمدني پيشرفته به نام ماياها در حدود 250 تا 900 ميلادي بوجود آمده است. شواهد مربوط به امپراطوري مايا به قسمتهاي جنوبي مکزيک تا گواتمالا و اِل سالوادور مي رسد.


منطقه ي حضور ماياها

مردمي که در جامعه ي مايايي ساکن بودند، مهارت پيشرفته ي در نوشتن داشتند و در ساختن شهرها و مدنيت توانايي عجيبي پيدا کرده بودند. مايايي ها احتمالا بخاطر اهرام و ساختمانهاي بزرگ ديگري که ساخته اند معروف شده اند.
مردم ميا در فرهنگ امريکي مرکزي تأثير زيادي داشته اند، نه فقط از طريق تمدن خويش، بلکه با جوامع بومي که در اين منطقه تشکيل داده اند. در حال حاضر هنوز شمار زيادي از ماياها هنوز زنده اند و سنن باستاني خود را ادامه مي دهند.
مايايي ها از تقويم هاي مختلفي استفاده مي کردند و زمان را بعنوان گردش هايي روحاني در نظر مي گرفتند. از آنجايي که اين تقويمها استفاده هاي عملي زيادي داشتند، مثل: کاربردهاي اجتماعي، کشاورزي، اقتصادي و... ، به عنصر مذهبي قوي ي تبديل شده بودند. اين کاملا با تقويم ميلادي جديد متبين است که تنها داري معاني اجتماعي و اقتصادي است.
بيشتر تقويمهاي مايايي کوتاه بودند. تقويم تزولکئين (Tzolk"in) در 250 روز تمام مي شد و تقويم هاآب (Ha"ab) طول سال را 365 روز درنظر مي گيرد. مايايي ها اين دو تقويم را با هم ترکيب کردند تا تقويمي به نام «گرد تقويم» (Calandar Round) تهيه نمودند: که برابر است با يک چرخه از 52 هاآب (تقريبا 52 سال که برابر طول تقريبي يک نسل است.) درون يک گرد تقويم چرخه هاي 13 و 20 روزه وجود دارد. واضح است که اين سيستم تنها زماني استفاده مي شود که 52 سال را 18980 روز واحد در نظر بگيريم. بعلاوه ي اين سيستمها، مايايي ها چرخه ي داشتند به نام «چرخه ي زهره». يشان با دقت زياد تقويمي شکل دادند که بر اساس موقعيت زهره در آسمان شب بود. وهمچنين ممکن است که آنها تقويمهاي مشابهاي براي سيارات ديگر هم داشته اند.


تقويم مايايي

با استفاده از گرد تقويم هيچ گاه نمي توان سالي قديمي تر از 52 سال را مشخص کرد! پس چگونه مي توان تاريخ هاي طولاني را با استفاده از تقويم مايايي ها تعيين نمود؟


vپايان شمارش طويل = پايان دنيا؟
ماياها براي حل اين مشکل روشي ابتکاري بکار بردند. در نهايت تقويم آنها از دوره ي بلندي استفاده کرد که 5126 سال دارد. اين دوره بر اساس ملاحظات مذهبي، دوران قاعدگي، محاسبات رياضي روي اعداد 13 و 20 و همچنين اساطير اخترگويانه ايجاد شده است.


vولي اين تقويم چگونه کار مي کند؟
سال مبدأ در شمارش طويل مايايي در «0.0.0.0.0» آغاز مي شود. هر صفر از 0-19 تغيير مي کند که هرکدام نشاندهنده ي روزهاي مايايي است. مثلا اولين روز از شمارش طويل به صورت 0.0.0.0.1 نوشته مي شود. اين عدد اضافه مي شود تا روز 19. با افزوده شدن 1 روز ديگر يعني 20 روز به صورت زير نوشته مي شود: 0.0.0.1.0 اين شمارش تا 0.0.1.0.0 ادامه مي يابد (حدود يک سال) و همينطور تا 0.1.0.0.0 (حدود 20 سال) و 1.0.0.0.0 (حدود 400 سال). حالا مثلا تاريخ 2.10.12.7.1 در تقويم مايايي نشان دهنده ي تاريخ تقريبي 1012 سال و 7 ماه و 1 روز است.


سه ستون نوشته شده توسط مايايي ها:
ستون سمت چپ نشاندهنده ي تاريخ 8.5.16.9.9 يا 156 ميلادي است


واقعا تقويم جالبي است. ولي اين تقويم با پايان جهان چه ارتباطي دارد؟ رسالت مايايي تماما بر اين اساس است که هنگامي که شمارش بلند مايايي تمام شود، يک اتفاق بدي بوقوع خواهد پيوست. متخصصين مايا از هر دو عدد 13 و 20 استفاده مي کنند. طبق نظر ايشان پايان اين دوره مي تواند در 13.0.0.0.0 روي دهد. و اين تاريخ برابر با 5126 سال است. اين شمارش بلند دوره در 0.0.0.0.0 آغاز شده است که مطابق 11 آگوست 3114 پيش از ميلاد مي شود. حالا مسأله را متوجه شديد؟ شمارش طويل دوره ي ماياها در 5126 سال بعد از اين تاريخ يعني در 21 دسامبر 2012 به پايان مي رسد.
 

vروز رستاخيز
زماني که چيزي تمام مي شود (حتي چيز بي خطري مثل يک تقويم باستاني)، مردم گمان مي کنند که نهايي ترين احتمالات براي پايان تمدن روي خواهد داد. از طرف ديگر باستان شناسان و اسطوره شناسان معتقدند که مايايي ها يک عصر روشنگري را براي سال 13.0.0.0.0پيش بيني کرده اند. ولي واقعيت اين است که شواهد کافي براي چنين رستاخيز عظيمي در آن روز در دست نداريم!!
تهديدهايي برعليه زمين و نوع بشر تا بحال مطرح شده اند: برخورد سيارکها، سياهچاله ها، انفجارات پرتوگاما در کهکشانهاي نزديک، دوره ي يخبندان و جابجايي قطبين. ولي هيچ شاهدي براي روي دادن يکي از اين اتفاقات در 2012 وجود ندارد. اين اتفاقات هر زماني مي توانند روي دهند و هيچ ارتباطي با تاريخ خاصي ندارند. هر کدام از اين تهديدها نياز به يک مقاله ي مستقل دارد که توضيح داده شود که چرا  دليلي براي روي دادن آنها وجود ندارد.
نکته ي جالب اين است که باستان ستاره شناسان مايايي هنوز اختلاف نظر دارند که يا پايان تقويم در 13.0.0.0.0 است يا 20.0.0.0.0(حدود سال 8000 ميلادي).
در نتيجه، اين قبيل پيش بيني ها نه تنها مبناي علمي ندارد بلکه از خرافات و اعتقادات اسطوره ي اقوام باستاني ريشه گرفته است.
توجه مردم جهان به اين قبيل خرافات نشان دهنده ي عمق خرافه پرستي و جهل علمي نسبت به يافته هاي دقيق و جهاني علمي امروز  است. در واقع پيشرفت علم و تکنولوژي تأثير زيادي در سطح علمي و درک عمومي اقشار جوامع انساني بازي نکرده است!!
اينکه چطور به نتايج عجيب و غريب يک تقويم باستاني گمنام چنين اطمينان و توجه اي مي شود، روحيه ي غير علمي و نادقيق مردم تحصيل کرده ي امروز را نشان مي دهد و البته شايد دلايل پشت پرده ديگري داشته باشد!


[ چهارشنبه یازدهم آذر ۱۳۸۸ ] [ 14:7 ] [ باباجون ] [ ]
.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

محدود کردن نخستین ساختار سیاسی و اجتماعی ایران به دوره هخامنشی، جای تأمل بسیار دارد چراکه پیش از حکومت هخامنشیان، ایلامی ها در جنوب غربی کشور دارای تمدن و سیستم حکومتی مقتضی بودند و پس از آن هخامنشیان از همان ساختار، قوانین و رسم الخط ایلامی ها استفاده کردند.

30 هزار قطعه لوح مربوط به ماقبل دوره هخامنشی که هم اکنون در دانشگاه شیکاگو، ضبط شده متاسفانه مستشرقین با وجود این الواح و کتیبه های فراوان دیگر، همچنان اصرار دارند که تاریخ ایران را از دوره هخامنشی مکتوب کنند.لینک های مفید
امکانات وب